Блог
Да бъдеш учител в детска градина е чест и удоволствие, защото общуването с малки деца дава възможност да се изгради и напътства детското личностно, психо-емоционално и физическо развитие.
Образованието и общуването е процес на взаимно сътрудничество между учителя и децата.
Нашата детска градина е прекрасна възможност за Вашите деца от 1 до 7 годишна възраст.