Образованието

Образованието и общуването е процес на взаимно сътрудничество между учителя и децата. Всяка взаимоотношение се оповява на уважение, доверие, съпричастност, толерантност и много други фактори, продиктувани от спецификите на всяко дете. KidsVille English Nursery and Kindergarten предлага благоприятна среда, която осигурява на Вашето дете съвместна работа, обучение и творчество межу учителя и детето, но и между децата. KidsVille English Nursery and Kindergarten цели всяко дете да се развива, обучава и възпитава чрез общуване в условията на англоезична среда, използвайки световно утвърдени образователни програми и методи.