IEYC е интернационална учебна програма за деца от 2 до 7 години, която осигурява професионално обучение на повече от 15 000 учителя в 98 страни по света.
IEYC (International Early Years Curriculum) използва утвърдени практики и подходи, базирани на игра, които обхващат всички области на учебната програма, включително личностно, социално и емоционално развитие. Нашите деца общуват чрез смятане, писане, игра или изкуство, така че всеки ден пред тях се създава нов, колоритен и вълнуващ свят. Децата се учат чрез игра и по-важното - чрез игра, те се учат как да се учат.
Jolly Phonics – образователна система, световно призната за една от най-ефективните в обучението на деца на английски език. Изучават се 42 звука, групирани в звукови блокове, които децата използват за декодиране на английския език. Когато четат дума, те разпознават буквите и смесват съответните звуци. Когато пишат дума, те идентифицират звуците и записват съответните букви. Тези умения се наричат смесване и сегментиране.
„Аз ще бъда ученик" /„Аз съм в детската градина" – програмната система на издателство „Изкуства", по която работи KidsVille, за да отговори на изискванията за придобиване на удостоверение за задължително предучилищно образование, одобрена от МОН. Децата имат обучаващи ситуации по няколко образователни направления: Български език; Английски език; Математика; Околен свят; Изкуство; Физическа култура; Музика; Конструиране и технологии.
Нашите партньори
Partner 1
Partner 2
Клубове по интереси
От KidsVille вярваме, че всяко дете притежава талант в някоя област на човешкото познание.
Разнообразието от активности в детска възраст е от особено голямо значение, затова предлагаме и допълнителни клубове по интереси.