IEYC е интернационална учебна програма за деца от 2 до 7 години, която осигурява професионално обучение на повече от 15 000 учителя в 98 страни по света.
Тя следва многофасетен подход, улавящ и оползотворяващ игровата структура на човешката способосност да опознава, подрежда и овладява света. Програмата разпознава, че човек е винаги същностно и на първо място homo ludens (играещ човек) и именно поради тази причина, тя е способна да канализира в поредица от тематични и забавни занимания засиления у децата лудически импулс. Изграждайки учебния процес около естествените предразположения, влечения и интереси на детето, IEYC успява плавно да преминава измежду разнородните предмети, които съставят всяка пълноценна и изчерпателно скроен образователен план. С други думи в играта същевременно се помиряват различията между по-точните и по-хуманитарните предмети и се предоставят необходимите педагогически инструменти на учителя да съгласува личните нужди на всяко дете с тези на групата като цяло. Този холистичен подход лежи в основата на IEYC и позволява на децата постъпателно, неусетно и най-важното радостно да трупат знания, докато изграждат личностни и социални умения. За да има обаче и по-голяма структура в игрово формирания учебен план, програмата се фокусира върху четири ключови точки, по които се следи благоприятното развитие на всяко дете: самостоятелност и взаимосвързаност; комуникация; любознателност; здравословен живот и физическо благопоучие. Поставяйки цели и хоризонти за личностно самоусъвършенстване пред всяко дете, програмата гарантира високо ниво на консистентност и наситеност, които да вървят ръка за ръка с по-свободния и динамичен характер на играта. Този баланс гарантира, че след като преминат през плана и методиката на IEYC, децата ще навлязат в живота със самочувствието на образовани, добре социализирани, но и независими личности, готови да покажат на света колко са обиграни в изкуството на това да бъдеш пълноценен човек.
Jolly Phonics – образователна система, световно призната за една от най-ефективните в обучението на деца на английски език. Изучават се 42 звука, групирани в звукови блокове, които децата използват за декодиране на английския език. Когато четат дума, те разпознават буквите и смесват съответните звуци. Когато пишат дума, те идентифицират звуците и записват съответните букви. Тези умения се наричат смесване и сегментиране.
„Аз ще бъда ученик" /„Аз съм в детската градина" – програмната система на издателство „Изкуства", по която работи KidsVille, за да отговори на изискванията за придобиване на удостоверение за задължително предучилищно образование, одобрена от МОН. Децата имат обучаващи ситуации по няколко образователни направления: Български език; Английски език; Математика; Околен свят; Изкуство; Физическа култура; Музика; Конструиране и технологии.
Нашите партньори
Partner 1
Partner 2
Клубове по интереси
От KidsVille вярваме, че всяко дете притежава талант в някоя област на човешкото познание.
Разнообразието от активности в детска възраст е от особено голямо значение, затова предлагаме и допълнителни клубове по интереси.