Процедура за записване
1
Родителите попълват регистрационна форма и подават заявление.
2
Среща на територията на KidsVille и запознаване на семейството с директора и психолога на детската градина.
3
Детето се запознава с група деца от градината и прекарва с тях 1,5 часа. През този период детето е под грижите и наблюдението на опитния персонал на детската градина.
4
Договор за обучение – подписва се между KidsVille и родителя/настойника на детето. Детето се регистрира като нов ученик за съответната група и академичната година.
5
Банков превод/касова бележка за плащане на административна такса.
6
Преди реалното приемане на детето в детската градина, родителите трябва да предоставят задължителни медицински документи и резултати от тестове:
• имунизационен календар;
• здравно профилактична карта, попълнена от личен лекар;
• единичен отрицателен тест за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, проведен не по-рано от 15 дни преди приема на детето в детската градина;
• медицинска бележка от общопрактикуващ лекар, посочваща липса на контакт с инфекциозно болни, издадена не по-рано от 3 дни преди приема на детето в детската градина.