Активно движение с Такеши Фуджимори

Активното движение засяга физическото, умственото, неврологичното и емоционалното развитие на детето. То предизвиква интерес през целия живот към физическата активност в детето, дава му познания за собственото му тяло, увереност и самочувствие. Движението стимулира паметта, зрението и подготвя децата за поемане на предизвикателства, като същевременно увеличава способностите им за работа в екип.