Футбол

Запознаване на децата с основните правила и технически похвати, чрез които ще могат да практикуват футболната игра. Създаване на навици и физически качества, които ще ги изградят не само като спортисти, но и като личности.