Екип

Нашите грижовни преподаватели са екип от високо опитни и квалифицирани специалисти в ранната детска възраст. Имайки предвид своята квалификация и преподавателски опит, екипът на Kidsville е внимателно подбран, заради истинската си топлина и любов, иновации, мотивация и добри преподавателски практики.

Преподавателите са посветени на ученето, както в личното си, така и в професионалното си развитие с един основен приоритет - придобиването на знания за всяко дете. Те се обучават да удовлетворяват образователните потребности на децата, за да развиват техните силни страни, интереси, знания и умения.

Kidsville подкрепя своите преподаватели, като им помага в тяхното професионално развитие и надграждащо обучение. Това от своя страна им позволява да получат допълнителни знания и опит, както и по-висока квалификация в ранното детско обучение и възпитание. Всички учители притежават актуални сертификати за първа помощ.

Ще се радваме да дойдете при нас и да се запознаете лично с нашите преподаватели.