KidsVille е създадена с идеята да е повече от детска градина. Това е място, където освен да сe забавлява и да се учи, вашето дете може да се развива.
За нас
Нашата цел е да осигурим на Вашето дете среда, която да отговаря на академичните, социалните и емоционалните му нужди и така да направим първите му стъпки далеч от дома безгрижни и щастливи.
Учебен процес
Възпитанието и обучението в детската градина се осъществява чрез общуване в условията на англоезична среда и използва световно утвърдени образователни програми и методи.
Екип

Нашите грижовни преподаватели са екип от високо опитни и квалифицирани специалисти в ранната детска възраст. Имайки предвид своята квалификация и преподавателски опит, екипът на Kidsville е внимателно подбран, заради истинската си топлина и любов, иновации, мотивация и добри преподавателски практики.

Преподавателите са посветени на ученето, както в личното си, така и в професионалното си развитие с един основен приоритет - придобиването на знания за всяко дете. Те се обучават да удовлетворяват образователните потребности на децата, за да развиват техните силни страни, интереси, знания и умения.

Co-playing,
co-learning,
co-learning,
Групи
Обучението се провежда по международно приета Британска програмна система – British International Early Years Curriculum.
Baby pandas (1-3 години)
Основната ни цел в детската ясла е да се грижим за поверените ни деца с много любов и внимание, да осигурим атмосфера с подходящи условия за нормалното им физическо и психическо развитие. Персоналът се съобразява с индивидуалните потребности на всяко дете, включително хранителен режим и изисквания на родителите.
CURIOUS FLAMINGOS (3-4 ГОДИНИ)
Възпитанието и обучението на децата се провежда в групи до 15 деца. Основен метод на обучение в Британската образователна система (IEYC) е играта - съществен аспект от развитието на всички деца. Обучението по английски език се провежда по програмата Jolly Phonics, а програмата по МОН включва занимания по математика, български език, литература, природен и социален свят, музика, изобразително изкуство, конструктивно-техническа дейност и др.
BUZZY BEES (4-5 ГОДИНИ)
Възпитанието и обучението на децата се провежда в групи до 15 деца. Чрез интересни теми учим децата как да бъдат независими, как да общуват и как да водят здравословен начин на живот. Основен метод на обучение в Британската образователна система (IEYC) е играта - съществен аспект от развитието на всички деца. Обучението по английски език се провежда по програмата Jolly Phonics, а програмата по МОН включва занимания по математика, български език, литература, природен и социален свят, музика, изобразително изкуство, конструктивно-техническа дейност и др.
TRICKY FOXES (5-7 ГОДИНИ)
Възпитанието и обучението на децата се провежда в групи до 15 деца Основен метод на обучение в Британската образователна система (IEYC) е играта - съществен аспект от развитието на всички деца. Обучението по английски език се провежда по програмата Jolly Phonics, а програмата по МОН включва занимания по математика, български език, литература, природен и социален свят, музика, изобразително изкуство, конструктивно-техническа дейност и др. След завършване на подготвителна група децата получават удостоверение за задължително предучилищно образование.
Такси обучение
Учебна година 2021/2022
План Годишна такса за целодневно обучение от 08:00ч –18:00ч
Период: 01.09 – 30.05. (9месеца)
Средна
месечна такса
A1 Годишна такса, платима на 1 вноска 4 950 € 550 €
A2 Годишна такса, платима на 2 вноски 5 130 €
(2 x 2 565 €)
570 €
A3 Годишна такса, платима на 3 вноски 5 310 €
(3 x 1770 €)
590 €
A4 Ежемесечно заплащане 610 € 610 €
* В случай, че детето започне обучение след началото на академичната година (01.09), таксата се преизчислява индивидуално, в зависимост от избрания абонаментен план и стартовата дата на обучение в Кидсвил
Храна (опционално)
Кетъринг от био кухня „Зелео“
- Включва: Закуска, междинна закуска със сезонни плодове и зеленчуци, обяд (супа и основно) и следобеден снак.
- Таксата за храна се заплаща само за дните на посещение на детето
4.25 € / ден
• Намаление от таксата при записване на второ дете – 5%.
• Намаление от таксата при записване на близнаци – 10%.
• При избор на абонамент „А4“ е дължим депозит в размер на една месечна такса.
• При подписване на договор се дължи административна такса в размер на 150 евро – платима еднократно при записване на новоприето дете.
• Образователна такса в размер на 225 евро – платима в началото на всяка академична година. Включва разходите за образователни материали, крафтове, застраховка и други учебни пособия.
• Транспортна услуга не влиза в цената на изброените такси.
Co-playing,
co-learning,
co-learning,
Записване
Ние от KidsVille искаме решението ви да запишете детето си тук да е обосновано и, за да ви улесним в това, ви каним на посещение в удобно за Вас време. Ще имате възможност да се срещнете лично с нашия директор Албена Христова. С нейна помощ, Вие ще разберете дали KidsVille е мястото за вашите деца, а ние ще разберем дали отговаряме на вашите изисквания и желания.
Родителски актив
Контакти
+359 88 2908136
welcome@kidsville.space
София, ул. "Академик Сандерс" 37