KidsVille е създадена с идеята да е повече от детска градина. Това е място, където освен да сe забавлява и да се учи, вашето дете може да се развива.
За нас
Нашата цел е да осигурим на Вашето дете среда, която да отговаря на академичните, социалните и емоционалните му нужди и така да направим първите му стъпки далеч от дома безгрижни и щастливи.
Учебен процес
Възпитанието и обучението в детската градина се осъществява чрез общуване в условията на англоезична среда и използва световно утвърдени образователни програми и методи.
Екип

Нашите грижовни преподаватели са екип от високо опитни и квалифицирани специалисти в ранната детска възраст. Имайки предвид своята квалификация и преподавателски опит, екипът на Kidsville е внимателно подбран, заради истинската си топлина и любов, иновации, мотивация и добри преподавателски практики.

Преподавателите са посветени на ученето, както в личното си, така и в професионалното си развитие с един основен приоритет - придобиването на знания за всяко дете. Те се обучават да удовлетворяват образователните потребности на децата, за да развиват техните силни страни, интереси, знания и умения.

Co-playing,
co-learning,
co-learning,
Групи
Обучението се провежда по международно приета Британска програмна система – British International Early Years Curriculum.
Baby pandas (1-3 години)
Основната ни цел в детската ясла е да се грижим за поверените ни деца с много любов и внимание, да осигурим атмосфера с подходящи условия за нормалното им физическо и психическо развитие. Персоналът се съобразява с индивидуалните потребности на всяко дете, включително хранителен режим и изисквания на родителите.
CURIOUS FLAMINGOS (3-4 ГОДИНИ)
Възпитанието и обучението на децата се провежда в групи до 15 деца. Основен метод на обучение в Британската образователна система (IEYC) е играта - съществен аспект от развитието на всички деца. Обучението по английски език се провежда по програмата Jolly Phonics, а програмата по МОН включва занимания по математика, български език, литература, природен и социален свят, музика, изобразително изкуство, конструктивно-техническа дейност и др.
BUZZY BEES (4-5 ГОДИНИ)
Възпитанието и обучението на децата се провежда в групи до 15 деца. Чрез интересни теми учим децата как да бъдат независими, как да общуват и как да водят здравословен начин на живот. Основен метод на обучение в Британската образователна система (IEYC) е играта - съществен аспект от развитието на всички деца. Обучението по английски език се провежда по програмата Jolly Phonics, а програмата по МОН включва занимания по математика, български език, литература, природен и социален свят, музика, изобразително изкуство, конструктивно-техническа дейност и др.
TRICKY FOXES (5-7 ГОДИНИ)
Възпитанието и обучението на децата се провежда в групи до 15 деца Основен метод на обучение в Британската образователна система (IEYC) е играта - съществен аспект от развитието на всички деца. Обучението по английски език се провежда по програмата Jolly Phonics, а програмата по МОН включва занимания по математика, български език, литература, природен и социален свят, музика, изобразително изкуство, конструктивно-техническа дейност и др. След завършване на подготвителна група децата получават удостоверение за задължително предучилищно образование.
Такси обучение
Учебна година 2019/2020
Такса за целодневно месечно обучение
498 €
Такса за полудневно месечно обучение
332 €
• Договорът се сключва за период от 12 /дванадесет/ календарни месеца.
Свържете се с нас, за да получите повече информация за възможностите за разсрочено плащане.
• Отстъпка от годишната такса при едновременно записване на второ дете – 5%.
• Отстъпка от годишната такса при едновременно записване на близнаци – 10%.
• Целодневното обучение е от 8:00 до 18:00 ч.
• Полудневното обучение е от 8:00 до 13:30 ч.
• В таксата за обучение не е включена такса за храна и транспорт.
Co-playing,
co-learning,
co-learning,
Записване
Ние от KidsVille искаме решението ви да запишете детето си тук да е обосновано и, за да ви улесним в това, ви каним на посещение в удобно за Вас време. Ще имате възможност да се срещнете лично с нашия директор Албена Христова. С нейна помощ, Вие ще разберете дали KidsVille е мястото за вашите деца, а ние ще разберем дали отговаряме на вашите изисквания и желания.
Родителски актив
Контакти
+359 88 2908136
welcome@kidsville.space
София, ул. "Академик Сандерс" 37