Групи

Четири образователни групи

В KidsVille се стремим да насърчим активното учене на децатa и да им предоставим възможност да прекарат голяма част от времето си в природата. Образованието ни е модерно, вдъхновяващо, фокусирано върху развитието на критичното мислене, умението за решаване на проблеми, креативността и комуникационните умения. Вярваме, че езикът е ключът към света на знанията и с удоволствие ще помогнем на децата да го открият.

Обучението се провежда по международно приетата британска програмна система – British International Early Years Curriculum.

Ясла – Baby Pandas (0-3 г)

Първата ни група в детската ясла носи името “Baby Pandas”. Основната ни цел е да се грижим за всички деца с много любов и внимание. Придаваме голямо значение на създаването на подходяща атмосфера, която да спомага за тяхното физическо и психическо развитие. Персоналът ни е изключително грижовен и внимателен към индивидуалните потребности на всяко дете спрямо изискванията на родителите по отношение на здравето и хранителния режим.


Детска градина – Curios Flamingos (3-4 г)

Във втората ни група “Curious Flamingos” обучението се провежда в група от максимум 15 деца. Основен метод на обучение в международната образователна програма IEYC е играта, която представлява съществен аспект от развитието на всички деца. Обучението по английски език се провежда по програмата Jolly Phonics, а програмата по МОН включва занимания по математика, български език, литература, природознание и обществознание, музика, изобразително изкуство, конструктивно-техническа дейност и др.


Детска градина – Buzzy Bees (4-5 г)

Вярваме, че младите мислители се развиват най-добре в малки групи с до 15 деца, за да може да гарантираме, че всяко дете получава специално внимание. В съответствие с международната образователна програма IEYC ние вярваме, че играта е решаващ елемент в развитието на детето. Създаваме благоприятна атмосфера, за да може децата да учат и да откриват света чрез игра и по забавен начин да приемат наученото. Курсовете ни по английски език се преподават с помощта на изключително ефективната програма Jolly Phonics, която помага на децата да се научат да четат и пишат по забавен и интерактивен начин. Програмата на български обхваща широк спектър от предмети като математика, български език и литература, природознание и обществознание, музика, изобразително изкуство, конструктивно-техническа дейност и др.


Предучилищна група – Tricky Foxes (5-7 г)

В тази група ученето е забавно приключение, което ангажира децата в малки групи до 15 деца. Работим с международната образователна програма IEYC, която подчертава значението на играта в развитието на детето. При изучаването на английски език ползваме програмата Jolly Phonics. Програмата по МОН обхваща широк спектър от предмети като математика, български език и литература, природознание и обществознание, музика, изобразително изкуство, конструктивно-техническа дейност и др. В тази група подготвяме децата за следващото им академично обучение и след завършване на подготвителната група, децата получават удостоверение за задължително предучилищно образование.