Образователен процес

Вярваме в ученето чрез игра и в близост до природата.

Убедени сме, че малките деца се развиват най-добре, когато са насърчавани да учат и да бъдат активни, както и да прекарват по-голямата част от времето в природата.

В частна детска градина и ясла KidsVille ще откриете превъзходна грижа за Вашето дете и експертни насоки по отношение на академичното му развитие. Ние ще Ви помогнем да се справите с предизвикателствата на родителството, за да осигурите на Вашето дете успешен живот.

Работим в партньорство с родителите, за да осигурим плавен и успешен преход на децата от детската градина в училище, като им предлагаме различни дейности, които ги подготвят за следващото ниво. Образованието ни дава опит, знания и умения на децата, което е една солидна основа за започване на училище.


IEYC

Един от ключовите елементи в нашата образователна програма е интернационалната образователна програма IEYC ( International Early Years Curriculum). Тази система интегрира различни предмети в цялостен, индивидуален образователен план. Чрез игра и забавления децата се запознават с естествените и хуманитарните науки. IEYC предоставя на учителите необходимите педагогически инструменти за приспособяване на учебните занятия към личните нужди на всяко дете, съобразено при това с нуждите на цялата група. Този холистичен подход позволява на децата да учат постепенно, безпроблемно и най-важното – с удоволствие. През този процес те развиват своите лични и социални умения.


Letters and sounds

Тази образователна програма е внедрена в британската образователна система с цел подобряване на уменията по четене и писане. Тя се основава на фонетичен подход, който помага на децата да разберат свързаността между звука и писмената му форма.

Letters & Sounds е разработена в съответствие с препоръките на националната рамка за преподаване на граматика и правопис във Великобритания. Тя се фокусира върху ключовите фонетични звуци и букви в английския език и помага на децата да ги разпознават, изразят и комбинират правилно.

  • Децата започват с основни звуци и букви и постепенно напредват към усвояването на звука и буквата. Програмата включва различни учебни материали, игри и активности, които подкрепят визуалното и аудио учене.

Jolly Phonics

Тази иновативна образователна система, известна в световен мащаб, е призната за една от най-ефективните в обучението на деца по английски език. В рамките на тази система се изучават 42 звука, които са групирани в звукови блокове и се използват от децата за декодиране на английския език. При четенето на думи, децата разпознават буквите и комбинират съответните звуци. При писането на думи те идентифицират звуците и записват съответните букви. Тези важни умения се наричат смесване и сегментиране.


Сертификати