РАБОТИМ В ЕКИП

Родителски актив

В детската градина сме създали активна родителско-учителска организация, която си сътрудничи с директора и педагогическия съвет, с цел да изгради ефективно сътрудничество и партньорство.

На родителите им харесва да видят образованието на децата в действие! Един чудесен начин е бързото споделяне на снимки и видеа от ежедневието в детската градина, за да научат повече за активностите на децата в KidsVille.

За улеснение на комуникацията между родителите и учителите използваме платформата ClassDojo. Тя позволява споделянето на наученото в класната стая чрез снимки, видеоклипове и съобщения.

Като родител получавате всичко в удобното приложение ClassDojo. Можете да разглеждате снимки на детето по време на игра и обучение, да получавате важни съобщения или да се свързвате директно с учителя. Имате възможност да следите поведението на детето в реално време. Преживявайте образователния процес в действие и със сигурност ще се почувствате част от ежедневието на Вашето детето в KidsVille.


ClassDojo

Class Dojo е платформа, която наподобява електронен дневник. Тя насърчава доброто поведение на децата и е инструмент, чрез който родители и преподаватели обменят информация. По този начин учителите и родителите могат да комуникират в реално време. ClassDojo се използва активно в 95% от всички K-8 училища в Съединените щати и 180 други страни.